วิมานเอกราช(อนุสาวรีย์อิสรภาพ)

ตั้งอยู่ใจกลางของวงเวียน ถนนนโรดมสีหนุวิล สร้างขึ้นในปี 1958 เป็นอนุสาวรีย์ที่รำลึกถึงการได้เอกราชคืนจากฝรั่งเศส ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกัมพูชา Vann Molyvann อนุสาวรีย์สร้างตามแบบศิลปะขอม ด้านบนสลักลวดลายดอกบัวตูมประดับด้วยหัวพญานาคโดยเลียนแบบมาจากนครวัด วิมานเอกราชแห่งนี้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดของสงครามในกัมพูชา ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองเกี่ยวกับวันหยุดทางการเมืองเช่นวันเอกราช (7 มกราคม) และ วันรัฐธรรมนูญ (24 กันยายน) แนะนำให้มาชมตอนกลางคืนนะครับจะการประดับไฟสวยงามมากเลยทีเดียว

ป้ายกำกับ:, ,