Tonle Sap : ทะเลสาบเขมร

ชาวเขรมรเรียกโตนเลสาบ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5 จังหวัด นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือเข้ามาชม วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในโตนเลสาป เป็นเหมือน เมือง 1 เมือง มีโรงเรียน โบสถ์ บ้านเรือนประชาชน และ ภัตตาคารลอยน้ำต้นรับนักท่องเที่ยว และ ในทะเลสาบแห่งนี้ ยังมี เด็ก เล็ก ๆๆ ล่องกะลามังมาทักทายกับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ

ป้ายกำกับ:, ,