ปราสาทตาพรหม

สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นหนึ่งในปราสาทยอดนิยมในนครธม นักท่องเที่ยวจะนิยมมาถ่ายรูปรากไม้ยักษ์ที่ปกคลุมรอบตัวปราสาท ยิ่งกว่านั้นหนังดังหลายเรื่องอย่าง ทูมไรเดอร์ เจมส์บอนด์ ฯลฯยังได้มาใช้ปราส่าทแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำจนโด่งดังไปทั่วโลก ซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศของปราสาทตาพรหมถูก แกะสลักเป็นพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวรซึ่งเสื่อมสลายจนมองไม่ค่อยชัด ส่วนไฮไลท์ของที่นี่ก็คือความมหัศจรรย์ของรากไม้ขนาดมหึมาที่ขึ้นปกคลุมตัวปราสาทอย่างมากมายเกือบทั่วทั้งตัวปราสาท เหตุที่ปราสาทหลังนี้มีสภาพรกร้างก็เพราะไม่ได้มีการบูรณะ เนื่องจากการท่องเที่ยวกัมพูชาต้องการคงสภาพบรรยากาศแบบนี้ไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าปราสาททุกหลังที่ค้นพบล้วนมีสภาพแบบเดียวกับปราสาทหลังนี้แต่ปราสาทหลังอื่นๆได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมนักท่องเที่ยวจึงได้เห็นในสภาพงดงามเช่นปัจจุบัน

ป้ายกำกับ:, ,