ปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ความงดงามและยิ่งใหญ่อลังการของนครวัดนั้นถึงกับมีคำกล่าวว่า “See Angkor and Die” หมายถึง ควรไปชมนครวัดให้ได้ซักครั้งก่อนตาย นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีขนาดกว่า 200,000 ตารางเมตร ตัวปราสาทสูงถึง 60 เมตร ถือเป็นสถาปัตยกรรมขั้นสุดยอดของขอม มีปราสาทรวม 5 หลังตั้งอยู่บนฐานสูงตามศูนย์กลางจักรวาล กำแพงด้านนอกปราสาทยาวด้านละ 1.5 กิโลเมตร มีคูน้ำล้อมรอบตัวปราสาท การก่อสร้างใช้แรงงานช้างกว่า 40,000 เชือก และแรงงานคนนับแสนขนหินทรายจากเขาพนมกุเลน ชึ่งอยู่ห่าง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาในการสร้างร่วม 100 ปีและใช้ช่างแกะสลัก 5,000 คนซึ่งใช้เวลาแกะสลักอีก 40 ปี ด้านกำแพงชั้นนอกรอบตัวปราสาทซึ่งมีความยาวเกือบ 1 กิโลเมตรนั้นมีการแกะสลักอย่างงดงามตลอดแนวกำแพงเป็นภาพเกี่ยวกับพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และวรรณคดีเรื่อง รามายณะ ทั้งนี้ภาพแกะสลักที่มีชื่อเสียงที่สุดคือภาพเทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสุเมรุ นอกจากนี้ยังมีภาพแกะสลักนางอัปสรอีกพันกว่านางโดยที่แต่ละนางท่วงท่าร่ายรำและเครื่องแต่งกายล้วนแต่แตกต่างกัน

ป้ายกำกับ:, , ,