พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงพนมเปญ

สร้างขึ้นในปี 1920 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยใช้ศิลปะแบบผสมผสานระหว่างขอมกับฝรั่งเศส เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความวิจิตรงดงามทั้งภายในและภายนอก สถานที่แห่งนี้นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม เพราะเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณวัตถุเก่าแก่นับพันปีที่พบในกัมพูชาไว้มากมายอาทิ เทวรูปพระวิษณุเก่าแก่นับพันปี รูปแกะสลักเศียรพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และรูปหล่อพระนารายณ์บรรทมสินสำริดและที่โดดเด่นก็คือเทวรูปศิลาแกะสลักขนาดใหญ่ที่งดงามราวชลอองค์เทพมาลงจากสวรรค์นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงหัตถกรรมจากไม้ งานแกะสลักหินและงานศิลปะพื้นบ้านของเขมรด้วย

ป้ายกำกับ:, ,