พระบรมราชนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

พระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชา อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ สร้างจากทองแดง มีความสูง 27 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จ สวรรคตเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ขณะมีพระชนมายุได้ 89 พรรษา ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน พระองค์ได้รับการยกย่อง จากชาวกัมพูชาว่าเป็นพระบิดาแห่งเอกราชของกัมพูชา เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชคืนจากฝรั่งเศส โดยในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี รัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อชาวกัมพูชา บริเวณรอบๆพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นลานสาธารณะที่มีทั้งวัยรุ่นและผู้สูงอายุมาออกกำลังกายคล้ายสวนลุมบ้านเรา ส่วนใหญ่จะเต้นแอโรบิกกัน แต่การเต้นของที่นี่ไม่เหมือนบ้านเรา เขาจะยืนเข้าแถว เดินซ้าย เดินขวาเป็นระเบียบพร้อมเพรียงกัน ลานแห่งนี้มีการแสดงน้ำพุเต้นระบำด้วย บรรยากาศในยามค่าคืนสวยงามโรแมนติกจึงเป็นสถานที่ที่หนุ่มสาวนิยมมานั่งพลอดรักกัน

ป้ายกำกับ:, ,