พระบรมมหาราชวัง

ถูกสร้างขึ้น ในปี ค.ศ 1886 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์กัมพูชาและราชวงศ์ เป็นที่รับรองทูตและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศ เขตพระราชวังตอนบนมีพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยหรือท้องพระโรงตั้งอยู่ตรงกลาง ภายในจัดแสดงวัตถุโบราณที่เป็นสมบัติประจำชาติและจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ถูกใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งวาดไว้อย่างวิจิตรตระการตาเป็นอย่างยิ่ง ส่วนในเขตวัดพระแก้วมรกดหรือวัดเจดีย์เงินจะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรูปทองคำที่หล่อด้วยทองคำบริสุทธ์ประดับด้วยเพชรกว่า 1 หมื่นเม็ด ส่วนสาเหตุที่ถูกเรียกว่าวัดเจดีย์เงินก็เพราะพื้นพระอุโบสถปูด้วยแผ่นเงินแท้กว่า 5,000แผ่นคิดเป็นน้าหนักรวมกว่า 5 ตัน ปัจจุบันบริเวณเขตพระราชฐานเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมนาทนโรดมสีหมุนีและพระราชวงศ์ ส่วนค่าเข้าชมพระราชวังก็ 25,000 เรียลหรือประมาณ 6.25 ดอลลาร์และที่นี่ห้ามถ่ายภาพครับ

ป้ายกำกับ:, ,