ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei)

เป็นปราสาทหินทรายสีชมพูที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในกัมพูชา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ยัชญวราหะ ในสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 4  ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบประมาณ 30 กิโลเมตร ใกล้กับแม่น้ำเสียมเรียบในบริเวณ อิศวรปุระ ปราสาทแห่งนี้ก่อสร้าง ด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งเป็นหินทรายที่มีคุณภาพดีที่สุด มีความแข็งแกร่งและทนทานเป็นเยี่ยม จึงทำให้ตัวปราสาทและภาพแกะสลักยังคงสภาพที่เกือบสมบูรณ์ ทั้งที่มีอายุนานนับพันปี ลวดลายแกะสลักที่ปราสาทบันทายศรียังคงความคมชัดและงดงามเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเทพธิดาหรือนางอัปสรา ก็เต็มไปด้วยความวิจิตรอ่อนช้อยและมีชีวิตจิตใจ ศิลปะการแกะสลักภาพเป็นแบบนูนต่ำบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์ ตำนานมหาภารตะของอินเดียและเรื่องราวของชาวขอมในพุทธศตวรรษที่ 16

ป้ายกำกับ:, ,