เสียมราฐ แห่ง กัมพูชา หนึ่งปลายทางที่สำคัญของโลก

เสียมราฐ ชื่อท้องถิ่น คือ เสียมเรียบ เป็นจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของ ประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเขมร เป็นที่ตั้งของ นครวัด ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ นครวัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม นครวัด ราว 1,600,000 คน

 

อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งตำนานของ เสียมราฐ ต้องยกให้ ปราสาทตาพรหม ปราสาทหินซึ่งสร้างปี พ.ศ. 1729 เป็นพุทธสถานและวิหารหลวงในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแห่งนี้อยู่ที่ตัวปราสาทซึ่งถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ เนื่องจากบริเวณที่สร้างปราสาทนั้นเคยมีสภาพเป็นป่า จึงต้องเคลียร์พื้นที่โดยการตัดต้นไม้ออก แต่สุดท้ายมนุษย์ก็ต้านแรงธรรมชาติไม่ไหว ต้นไม้ที่เกาะกุมชอนไชไปตามส่วนต่างๆ ของปราสาท ส่งผลให้บรรยากาศของ ปราสาทตาพรหม สวยงามปนความลึกลับ

เสียมราฐ ยังดึงดูดใจนักท่องเที่ยวด้วย เมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขอม อย่าง นครธม สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ นครวัด ใจกลาง นครธม เป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมัน เรียกว่า ปราสาทบายน ภายในนครมีสิ่งก่อสร้างมากมายนับแต่สมัยแรก ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และรัชทายาท