malaysia travel

มาเลเซียบอร์เนียว

มีประเทศ 3 ประเทศอยู่ในเกาะบอร์เนียว คือ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย อยู่บริเวณใจกลางกลุ่มเกาะมลายูและประเทศอินโดนีเซีย ในทางภูมิศาสตร์ เกาะบอร์เนียวเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

asian travel

มาเลเซียมาเลเซียบอร์เนียว เป็นสวรรค์ตามธรรมชาติ ป่าดงดิบอันดามัน orangutans ที่ใกล้สูญพันธุ์และวัฒนธรรมพื้นบ้านก็คุ้มค่าที่จะคว้าเที่ยวบินราคาถูกจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ คุณมักจะเห็นข้อเสนอพิเศษสำหรับบอร์เนียวราคา 20 เหรียญหรือน้อยกว่า!

มาเลเซียบอร์เนียวมีสองรัฐคือรัฐซาราวักและซาบาห์ เมืองโกตาคินาบาลูซึ่งเป็นเมืองหลวงของซาบาห์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในเงาของภูเขาคินาบาลู เมืองกูชิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐซาราวักมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจที่ช่วยให้เมืองนี้ “สะอาดที่สุดในเอเชีย” เป็นเวลาหลายปี เมื่อคุณมีแหล่งช้อปปิ้งและอาหารทะเลราคาถูกให้ซื้อสินค้าคอนกรีตเพื่อชายหาดที่ยังไม่ได้พัฒนาและอุทยานแห่งชาติใกล้เคียงซึ่งมีโอกาสมากมายที่จะได้สัมผัสกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสุดซึ้ง

ป้ายกำกับ: