ปราสาทพนมบาเค็ง และปราสาทตาพรหม

ปราสาทพนมบาเค็ง ตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางทิศใต้ของเมืองนครธม ความน่าสนใจของที่นี่คือเป็นปราสาทขนาดเล็กอยู่บนยอดเขาสูงราว ๆ 75 เมตร ซึ่งสามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้อย่างสวยงามมาก ๆ ในอดีตที่นี่เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เพื่อบูชาพระศิวะ ตัวปราสาทมีลักษณะคล้ายกับพีระมิด มีสิ่งสำคัญคือศิวลึงค์ ปัจุจบันปราสาทแห่งนี้มีความเสื่อมโทรมลงมาก จึงได้มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวชมในแต่ละวัน

ส่วนปราสาทตาพรหม ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองนครธม สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ความโดดเด่นของที่นี่คือความเป็นธรรมชาติ ทางรัฐบาลกัมพูชาได้คงให้ปราสาทแห่งนี้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่พบเจอมากที่สุด โดยไม่ตัดต้นไม้ที่ขึ้นแทรกตัวอยู่โดยรอบปราสาท ที่นี่จึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนปราสาทอื่น ๆ

ป้ายกำกับ:, ,