ปราสาทบันทายศรี

ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทเก่าแก่ปราสาทในประวัติศาสตร์การก่อสร้างปราสาทของเขมรโบราณปราสาทหนึ่ง ปราสาทนี้มันลักษณะอันน่าดึงดูดความสนใจจากผู้ชมคือเป็นปราสาทหินสีชมพู่ และมีลายแกะสลักที่งดงามที่สุดไม่มีปราสาทใดเทียบเท่าได้ รูปโฉมอันงดงามเป็นลักษณะของผู้หญิง หรือ สตรี ที่มีบุคลิกลักษณะที่น่าจับตามอง นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางไปชมปราสาทนี้แล้วมักจะพูดในเสียงเดียวกันว่า “ว้าว สวยมากๆ เลย” ถึงแม้ว่าปราสทบันทายศรีห่างจากตัวจังหวัดเสียมเรียบไปปรามาณ ๓๐ กีโลเมตร ก็ตาม แต่ผู้เดินทางยังพากันไปชมความสวยหรูของปราสาทแห่งนี้ไม่เคยขาดสาย